Inriktningarna är nästan lika många och breda som vad som innefattas i begreppet konst. En konstinriktning kan sägas vara en stil inom konsten och nedan återfinns ett urval presenterat i generella termer. De namn vi idag har på de olika inriktningarna har oftast myntats i långt senare.

Renässans

Cirka 1400-1550. Ordet kommer av franskans ”renaissance”, pånyttfödelse, och under denna tid ville man återuppliva antiken. Allt antikt var fint och eftersträvansvärt. Till de främsta konstnärerna under denna tid räknas Michelangelo och Leonardo da Vinci.

Barock

Cirka slutet av 1500-talet till en bit in på 1700-talet. Dramatisk och storsvulsten med kändisar om Caravaggio, Rubens och Rembrandt.

Rokoko

Efter franskans ”rocaille” vilket betyder, ungefär, oregelbunden klippformation och ”coquille” som betyder snäcka. Snäckor, detaljrikedom och ljusa färger utmärker stilen. En av de främsta svenska konstnärerna var Alexander Roslin vars mest kända verk är ”Damen i slöjan”.

Romantik

Cirka 1780-1880. Dramatiskt och romantiskt! Inriktningarna under denna tid var många och en av de främsta hette Francisco de Goya.

Realism

Konströrelsen inleddes i mitten av 1800-talet och följde de revolutionära strömningar som florerade i Europa. Stilen kallas även naturalism och ersatte romantiken; nu ville man avbilda verkligheten såsom den faktiskt var, med sanningen överensstämmande, och lämna försköningen och det övernaturliga därhän. Framstående konstnärer är Gustave Courbet, Honoré Daumier och Jean-François Millet.