Ja, så brukar en del uttrycka det. Att konst är konstigt. Ibland är konst inte lätt att förstå. Ibland feltolkas konst. Ibland vet man inte riktigt vad som faktiskt är konst.

Vad är konst? Ja, begreppet kan definieras på olika sätt och omfattningen varierar även om det oftast omfattar väldigt mycket. Konstbegreppet definieras olika under olika epoker och på olika platser och man kan se på konst på olika sätt i olika delar av världen. Det som är konst i Europa kanske inte är det Asien – och tvärtom. När man pratar om konst idag tänker de flesta på tavlor men begreppet inkluderar även abstrakta byggnader, skulpturer, musik, poesi och mycket, mycket annat.

Konst har funnits i alla tider och vad konst är har varierat. I antikens Grekland såg man konst som något som sprang ur tekniskt kunnande, en produkt som skapades med händerna. I Sverige var det först under medeltiden som man började att använda begreppet konst och då avsåg man främst skulpturer och gjorda hantverk. Under 1700-talet fastställdes det att ett antal uttrycksformer skulle omfattas av begreppet, däribland arkitektur, konsthantverk och bildkonst men även mer fysiska uttrycksformer såsom teater, musik, dans och litteratur. Idag säger man att det inte är själva föremålet som är konsten i ett konstverk utan att konstnären har för avsikt att ge en upplevelse hos betraktaren.

Begreppet konst kan syfta till en kulturyttring vilken kräver färdighet och kunskap för att framställa. Det kan också syfta till ett snävare uttryckssätt, till exempel bildkonst. Det svenska ordet konst härstammar från tyskans ”kunst” vilket kopplas till verbet ”kunna”. Detta kan jämföras med det engelska ordet ”art” som istället härstammar från latinet och snarare syftar till ”arrangemang”.