En nutida konstnärsduo som toppar listorna över populär och framstående konst är Nathalie Djurberg och Hans Berg. De påbörjade sitt samarbete år 2004 och har alltsedan dess låtit Djurberg stå för det visuella vilket främst sker genom animationer och skulpturala verk av lera. Bergs ansvar är musiken vilken kompletterar skulpturerna och skapar en harmonisk bakgrund. Duon har haft utställningar världen över, bland annat på Venedigbiennalen, 21st Minsheng Art Museum i Shanghai, The New Museum i New York och Lisson Gallery i London. I Sverige har de, bland annat, kunnat ses på Moderna museet, Sven-Harrys konsthall och skulpturparken i Wanås.

Djurberg och Berg satte häromåret ett nytt rekord för svensk samtida konst då ett av deras verk såldes för 19,5 miljoner svenska kronor. Konstverket såldes vid en auktion och efter tjugo minuters budgivning gick verket till en amerikansk samling. Även andra verk har betingat höga priser men aldrig så höga och det har lett till spekulationer kring vad som egentligen hände.

Duon fascineras av relationerna mellan naturkrafter, människor och djur. Ofta visas detta, vid sidan av skulpturer, upp i stop-motion-videos och rumsliga installationer – en kombination av rörlig bild, ljud och skulptur. Från det djupaste mörker till den största euforin, konsten tar publiken mellan breda känsloregister.