Konst som görs idag, i vår samtid, är nutida och refereras ofta till som samtidskonst. Dock utökas ofta detta begrepp något och innefattar konst från 1960-talet fram till idag. Sedan slutet av 1960-talet har konsten blivit mer internationell och fokuserar mer på det personliga (privata) och gränsöverskridande snarare än på ismer.

Oavsett vad nutida eller samtida konst faktiskt innebär letar alla efter de där nya talangerna och stjärnorna. I början av 2000-talet var Banksy en okänd konstnär som man hittade på små marknader och köpte till låga summor. Idag säljs hans konstverk för sjusiffriga belopp och är eftertraktade världen över.

Kinesisk konst har högt anseende och en av den kinesiska konstnärer som förespås en lysande framtid är Cui Jie. Jie finner inspiration till sina målningar i de tre städer hon bott – Peking, Shanghai och Hangzhou. Här tittar hon på de arkitektoniska landskapen och förenar, i sina målningar, byggnaderna med abstrakt konst och skapar på så vis ny arkitektur. Byggnaderna är oftast anonyma varför målningarna lyfter fram det speciella och vackra snarare än det kända och populära.

Andra kinesiska konstnärer kan just nu ses på UCCA Dune där ”Space Oddity” uppvisar artisternas sökande efter hopp i en trött värld. Konstmuseet UCCA Dune är beläget under en sanddyn omkring 300 kilometer från Peking.