Sverige såg under 1800-talet en rad framstående manliga konstnärer, nedan följer ett urval.

Gustaf Cederström

Cederström föddes i Stockholm år 1845 och var en oerhört uppskattad historiemålare under sin tid. Ett av hans mest kända verk är ”Karl XII:s likfärd” vilket ställdes ut i Paris och som idag kan ses på Göteborgs konstmuseum. Målningen är inte överensstämmande med vad som verkligen hände men Cederström har tagit inspiration och i visst stämmer den också överens med tiden och skeendet.

Redan som ung visade Cederström ett intresse för historia och i familjen högaktade man kung Karl XII. Utöver detta hade också en förfader varit med om kalabaliken i Bender. Detta intresse resulterade i att konstnären gärna skildrade karolinerna och på museer runt om i Sverige kan man idag se hans olika verk.

Ernst Josephson

Född i Stockholm år 1851 kom Josephson att bli en röst för de svenska opponenterna mot Konstakademien. Dessförinnan hade han hunnit med diverse studier, bland annat på Konstakademien, och han hade erhållit en kunglig medalj för målningen ”Sten Sture d.ä. befriar drottning Kristina av Danmark ur Vadstena klostefängelse”.

Han var en av huvudfigurerna i den nordiska konstnärskolonin i Paris, staden där han kom att grunda sin känsla för porträttmåleri. En av de första att uppskatta Josephsons måleri var prins Eugen vilken också förärades konstnärens porträtt av den älskade modern Gustava.

Josephson tyckte mycket om Näckentemat och än idag fascineras och hänförs publiken av den romantik och realism som dessa målningar uppvisar. ”Strömkarlen”, målad efter en levande modell i Eggedal, Norge, har idag en självskriven plats på Prins Euegens Waldemarsudde i Stockholm. Denna målning hade först erbjudits Nationalmuseum, som en gåva, men Statens inköpsnämnd tackade nej.

Vid sidan av måleriet är Josephson känd som lyrisk skald och har utkommit med uppskattade diktsamlingar.