Låt oss minnas några andra framstående kvinnliga konstnärer!

Sophie Adolfina Adlersparre

Adlersparre uppvisade talang för måleri redan i unga år. Hon växte upp på Öland där fadern var landshövding och lärde sig bland annat mål av konstnären C. F. Pedersen som fördjupade hennes intresse för oljemåleri. Debuten skedde år 1836 då Kronprinsessan Josefina lät beställa ett porträtt. Adlersparre reste utomlands vid flera tillfällen för att studera och utveckla sitt måleri och kom också att öppna en ritskola.

Kronprinsessan tycks ha varit förtjust i Adlersparre och finansierade år 1845 en studieresa till Paris. Senare fick hon också statligt stöd för att studera i München, Florens, Rom och Bologna. Vid ett besök i Sverige tog hon med sig ett antal tavlor och en utställning arrangerades på slottet. Bland de tavlor hon tog med sig återfanns flertalet kopior av Rafaels målningar, kopior som Adlersparre var känd för. Adlersparre finns idag representerad vid flera svenska museer, bland andra Nationalmuseum i Stockholm.

Fanny Brate

Brate föddes år 1861 i Arvfurstens palats i Stockholm. Efter studier vid flera olika skolor erhöll hon år 1885 en Kunglig medalj för ”Konstvänner”, ett verk som visar konstnärinnan själv omgiven av flera barn. Brate målade en rad olika motiv men förknippas gärna med genreporträtt och hemskildringar. Hennes finstämda tolkning av vardagen, ofta med de egna barnen avporträtterade, berörde många och det sägs att Brate ska ha inspirerat Carl Larsson till hans målningar av det idylliska familjelivet. Brate finns idag representerade vid flera svenska museer, främst i Stockholm och Göteborg.

Hilma af Klint

af Klint föddes i Stockholm år 1862 och är idag en oerhört uppskattad konstnär, något hon inte var under sin livstid. Hon var en sökare och medlem av den religiösa gruppen ”De Fem”, något som i visst påverkade hennes konstnärsskap då hennes målningar innehåller drag av filosofiska idéer och spiritualism. af Klint kom att lära känna Rudolf Steiner, antroposofins grundare, vilken lär ha uttryckt att af Klints måleri inte skulle komma att förstås av hennes samtid och inte heller under de kommande femtio åren.

af Klint målade över 1 200 verk men visade under sin livstid aldrig upp de abstrakta målningarna. Dessa testamenterades istället till brorsonen med förbehållet att verken inte fick uppvisas förrän tidigast 20 år efter hennes frånfälle. När det väl blev dags att visa upp dem erbjöds de som gåva till Moderna museet i Stockholm som tackade nej. Senare har af Klints måleri kommit att bli högt uppskattat världen över och även Moderna museet har haft utställningssuccér med hennes alster.