Det finns en mängd svenska konstnärer, verksamma under 1800-talet, som lever kvar än idag och även om männen sticker ut till antalet finns det en hel del kvinnor som gjort avtryck i konsthistorien. Nationalmuseum i Stockholm har nyligen förvärvat fyra verk av framstående kvinnliga 1800-talskonstnärer – värt ett nytt besök således!

Kvinnliga konstnärer under 1800-talet

1880-talet var en tid av förändring och då klev kvinnor som Ingeborg Westfelt-Eggertz, Jenny Nyström, Elisabeth Keyser och Gerda Tirén fram. Nationalmuseum i Stockholm har förvärvat verk av dessa kvinnor, något som betyder mycket för museet och deras arbete att skriva om konsthistorien. Konsthistorien såsom den skrevs under 1900-talet stämmer inte helt överens med hur det faktiskt såg ut i konstvärlden under 1800-talet. De fyra nämnda konstnärerna vistades under 1880-talet i Frankrike och de började att måla motiv ur vardagen.

Ingeborg Westfelt-Eggertz föddes i Stockholm år 1855 och kom att studera vid Tekniska skolan och vid Konstakademien i Stockholm innan hon år 1883 reste till Paris för att studera för Collin och Courtois. I Paris öppnade hon, bland annat, en egen elevskola innan hon flyttade tillbaka hem till Sverige år 1890. Väl åter i Stockholm öppnade hon, tillsammans med Elisabeth Keyser, en målarskola för endast kvinnor och detta fortsatte hon att göra även då hon flyttade till Visby, Landskrona och Göteborg.

Jenny Nyström föddes i Kalmar år 1854 och är för dagens svenskar främst känd för sina julkort där hon givit jultomten ett ansikte. Jenny Nyström studerade efter flickskolan vid Göteborgs Musei-, Rit- och Målarskola och började redan vid 15 års ålder att måla i olja. Hon kom sedan att studera vid Konstakademien i Stockholm där hon, i slutet av utbildningen, slutade delade etta vid en tävling och kunde genom denna vinst söka stipendium för vidare studier i Paris. Noterbart är att hon var den första kvinnan att vinna en tävling vid Konstakademien. Nyström fick ställa ut på den årliga Salongen i Paris där besökarna kunde skåda hennes berömda självporträtt. Nyströms verk finns idag att beskåda vid flera museer i Sverige och idag påminns människor om henne genom såväl hennes utställda konst som genom skolor och gator som bär hennes namn.

Elisabeth Keyser föddes i Stockholm år 1851 och kom att bli en uppskattad porträttmålare och bokillustratör. Hon studerade vid Konstakademien i Stockholm och flyttade därefter till Paris och studier för, bland andra, Léon Bonnat som då var en av Frankrikes främsta porträttmålare. Elisabeth Keyser finns representerad vid ett antal museer i Sverige.

Gerda Tirén föddes Rydberg i Stockholm år 1858 och målade efter sina omfattande studier ett brett urval av motiv, bland annat landskap i Sverige och Frankrike, porträtt och barnbilder. Också Tirén illustrerade Jultomten men förmodligen är hon mer känd för de illustrationer Barnbiblioteket Saga beställde till sin utgåva av Robinson Kruse. Tirén återfinns på flera svenska museer. Den målning som idag återfinns på Nationalmuseum i Stockholm föreställer en mor med ett barn i famnen och utgör ett exempel på hur svenska konstnärer tillskansat sig ny måleriteknik utomlands vilken de kombinerar med förmågan att fånga känslomässiga uttryck.