Konst brukar oftast kunna tala för sig själv, men ibland kan den behöva lite hjälp på traven. Det gäller framförallt om konsten skapas och bedrivs som en affärsverksamhet. Genom att marknadsföra sin konst kan man nå ut till en större målgrupp och på så vis få bättre kassaflöde i slutändan.

Tre sätt att marknadsföra din konst

Det finns oändliga sätt att skapa konst på och hur man bedriver sin konstverksamhet och varför skiljer sig också åt mellan olika konstnärer. En del använder bara sitt skapande som en hobby som de varken har för avsikt att livnära sig på eller syssla med i någon större utsträckning. Andra lever för sin konst och gör inget annat än att skapa konst till vardags. För att kunna livnära sig på sin konst gäller det dock att man tar sitt skapande på allvar. Det gör man bland annat genom att marknadsföra sig på olika sätt. Här nedan ges förslag på tre sätt att marknadsföra sig om man vill kunna leva på sin konst:

  • Sprid ordet.

Genom att tala om att du finns och vad du gör, kan du skapa kontakter på många olika håll. Nämn att du är konstnär när du pratar med folk i sociala sammanhang och ge dem ett visitkort i handen vid behov.

  • Använd profilprodukter.

Profilprodukter kan användas av vem som helst, även du som konstnär kan använda profilprodukter för att synas bättre. Fixa kläder med namnet på din konstverksamhet och gå runt med dem i offentliga sammanhang för att sprida budskapet. Hos https://medtryck.com/ kan du hitta produkter som kan passa för just dig och din verksamhet.

  • Låt konsten synas.

Det bästa sättet att synas som konstnär är genom att låta konsten komma ut i ljuset. Försök att skapa konst i offentliga miljöer i så stor utsträckning som möjligt och låt sedan konsten i sig fungera som en reklampelare för dig.