Posted on

Digital konst

Konst är ett sätt att uttrycka tankar, idéer och kreativitet. Konst behöver inte alltid vara målad på tavlor, utan kan även komma i andra former…